Predajca

Názov:ORBITAL s.r.o.
IČO:36497941
DIČ:2021890827
IČ DPH:SK2021890827
Mesto:Bardejov
PSČ:08501
Adresa:Baštova 6
Telefón:054/474 40 40
E-mail:marianca@orbital.sk
Kontakt:Marián CALEK
Zápis: Okr. súd PO, odd. SRO vl. č. 15396/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96