PrevádzkareňORBITAL s.r.o.
Baštova 6
08501 Bardejov


: 054/474 40 40
: marianca@orbital.sk

SídloORBITAL, s.r.o.
Gorlická 5
085 01 Bardejov 1

: 36497941
: 2021890827
: SK2021890827
Zápis: Okr. súd PO, odd. SRO vl. č. 15396/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96